Privacy Statement

Privacy statement van Jacker.nl

Dit is het privacy statement van Jacker.nl, gevestigd te Zeist, KVK-nummer 18062207. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom deze regelmatig te raadplegen.

Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die Jacker.nl via registraties in het beheersysteem van Jacker.nl ontvangt en beheert.

Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Jacker.nl is verantwoordelijk voor ontvangst en beheer van die persoonsgegevens die gevraagd worden bij de eenmalige registratie, te weten emailadres, voornaam, achternaam en telefoonnummer. Het aan de registrerende gevraagde wachtwoord – dat ook samen met emailadres nodig is om een volgende keer in te loggen – komt op de server en is via encryptie beveiligd en is door derden niet te zien of te herleiden en valt daarmee buiten Jacker.nl’s verantwoordelijkheid.
Jacker.nl is NIET verantwoordelijk voor de gegevens die consultants, klinieken en hun klanten zelf toevoegen aan de afspraak, noch voor de wijze en duur waarop deze worden opgeslagen. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid en AVG van de kliniek cq consultant die het videobelconsult aanbiedt.

Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

We gebruiken bovenvermelde persoonsgegevens alleen voor het tot stand kunnen brengen van de videobelverbinding tussen de klant en de consultant en het sturen van afspraakbevestigingen op het moment dat de klant zelf de afspraak heeft gepland en betaald.
Het telefoonnummer dat gevraagd wordt bij registratie wordt alleen dan gebruikt door de consultant of kliniek als onverhoopt de videobelverbinding wordt verbroken of niet tot stand komt, zodat klant en consultant in overleg een andere afspraak kunnen maken.
Indien de gemaakte afspraak op een toekomstige datum ligt, blijven de gegevens tijdens deze ‘wachttijd’ opgeslagen op de server.
De persoonsgegevens worden nadrukkelijk NIET verkocht aan derden.
Wil je dat jouw gebruikersgegevens uit ons beheersysteem worden verwijderd, kan dat te allen tijde door ons te mailen op klantenservice@jacker.nl. Mocht je daarna toch weer willen videobellen, dan moet je je opnieuw registreren.

Inzage en bewaartermijn

Je hebt altijd recht tot het opvragen van de in ons systeem bij registratie ingevoerde persoonlijke gegevens. Daarbij kun je verzoeken tot corrigeren en verwijderen van je gegevens. Dat kan via klantenservice@jacker.nl
Wij hanteren de termijn van 24 maanden voor het bewaren van persoonsgegevens. Indien je gedurende 24 maanden geen gebruik hebt gemaakt van je login in, dan wordt deze door Jacker.nl uit het beheersysteem verwijderd.

​​Privacyverklaring

Het personeel dat werkzaam is bij en in opdracht van Jacker.nl alsmede onze intermediair Vitaux BV* hebben een Privacyverklaring ondertekend die aansluit bij de inhoud van dit Privacy Statement voor wat betreft AVG.
*Veterinair Organisatiebureau Vitaux BV, gevestigd aan de Oud Eemnesserweg 27, 3755 MR  te Eemnes. KvK 32115374 / BTW nr. NL8184.03.561.B01

Cookies

Ons i-frame gebruikt alleen een tijdelijke session-id PHP cookie om de gebruiker ingelogd te houden als die een afspraak heeft gemaakt. Verder worden geen cookies toegepast.

Versie 1 april 2020

Begin te typen en druk op Enter om te zoeken